Evaluarea națională intermediară a intervenției UNICEF “School Attendance Initiative” (SAI) – „Hai la școală!”

Observatorul Social din România a implementat un program de cercetare sociologică ca urmare a unui contract de cercetare sociologică semnat cu UNICEF România. Este vorba despre proiectul: Evaluarea națională intermediară a intervenției UNICEF “School Attendance Initiative” (SAI) – „Hai la școală!” Răspunzând Cerinței pentru Propuneri RFP/ROMA/2013/005, prin acest proiect s-a realizat o evaluare a impactului și sustenabilității Campaniei „Hai la școală!” (School Attendance Initiative – SAI) derulată în anul școlar 2012-2013. Evaluarea a urmărit îmbinarea analizei de stare, după o perioadă de implementare a inițiativei, cu diagnosticarea unor probleme și recomandarea unor acțiuni de optimizare. Activitățile realizate în cadrul proiectului au constat în următoarele:

  • O descriere sociologică a situației existente în comunitățile incluse în cadrul proiectului, cu accent pe studierea formelor de inegalitate în participarea școlară. Cercetarea a cuprins o analiză a modului de organizare a procesului de învățare desfășurat atât în cadrul școlii, cât și al familiei, precum și strategiile și practicile comunitare și locale de încurajare a participării școlare și limitare a abandonului școlar.
  • O analiză evaluativă a impactului celei de-a treia etape a derulării SAI în relație atât cu obiectivele generale ale proiectului, cât și cu obiectivele urmărite a fi atinse în faza curentă a implementării. S-a urmărit în mod special impactul asociat cu practicile de succes și cu condițiile de sustenabilitate a proiectului.
  • O analiză a impactului și sustenabilității diferențiate în comunități de viață și învățare dirijată, care să permită stabilirea unor priorități viitoare de implementare
  • Formularea de concluzii și recomandări și identificarea practicilor pozitive, în vederea replicării și difuzării în etapele următoare ale programului; sublinierea lecțiilor învățate prin implementare („lessonslearned”) ca resursă pentru ajustarea programului și a politicilor naționale.

În vederea realizării obiectivelor de evaluare, au fost cercetate 40 de comunități incluse în programul derulat de UNICEF și 15 comunități de control din cadrul cărora s-au colectat o serie de date statistice la nivel de comună și de școală.  Pe lângă colectarea datelor statistice din surse oficiale, în cadrul celor 55 de comunități  au fost realizate 1043 de chestionare (fiecare dintre ele conținând întrebări aplicate atât elevului, cât și unuia dintre părinții acestuia). Pe lângă chestionare au fost, de asemenea, realizate 8 focus grupuri cu personalul școlar, 8 studii de caz ale unor elevi în risc de abandon și 50 de interviuri cu profesori, directori de școală, mediatori școlari sau referenți sociali. Acest demers s-a soldat cu realizarea unui raport final care atestă impactul intermediar al programului UNICEF. Raportul a fost evaluat cu calificativul „foarte bine” de către comisa GEROS (UNICEF Global Evaluation Report Oversight System).

Pentru a vizualica raportul de cercetare [Click aici]