Proiecte

Egalitate la angajare și la locul de muncă – Campanie de informare și conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale și a stereotipurilor la angajare și la locul de muncă”

[Pentru mai multe detalii Click aici]

Evaluarea națională intermediară a intervenției UNICEF “School Attendance Initiative” (SAI) – „Hai la școală!”

Observatorul Social din România a implementat un program de cercetare sociologică ca urmare a unui contract de cercetare sociologică semnat cu UNICEF România. Este vorba despre proiectul: Evaluarea națională intermediară a intervenției UNICEF “School Attendance Initiative” (SAI) – „Hai la școală!” Răspunzând Cerinței pentru Propuneri RFP/ROMA/2013/005, prin acest proiect s-a realizat o evaluare a impactului și sustenabilității Campaniei „Hai la școală!” (School Attendance Initiative – SAI) derulată în anul școlar 2012-2013. Evaluarea a urmărit îmbinarea analizei de stare, după o perioadă de implementare a inițiativei, cu diagnosticarea unor probleme și recomandarea unor acțiuni de optimizare.

[Pentru mai multe detalii Click aici]

Programul de cercetare EDUTECO

Observatorul Social din România a implementat în perioada iunie – august 2015, un program de cercetare sociologică ca urmare a unui contract de cercetare sociologică semnat cu Asociaţia EDUTECO. Ca urmare a specificaţiilor contractuale, Asociaţia a realizat activităţi de cercetare cantitativă (analiză şi interpretare de date culese prin anchetă sociologică de la nivelul oraşului Bucureşti) şi calitativă (culegere, analiză şi interpretare de date culese prin intermediul unui număr de şase focus grupuri). Programul de cercetare a avut ca obiect identificarea principalelor probleme sociale, economice şi politice de la nivelul oraşului Bucureşti şi evaluarea posibilelor modalităţi de soluţionare administrativă a acestora. Printre dimensiunile avute în vedere în derularea cercetării s-a numărat şi identificarea problemelor cu implicaţii în ceea ce priveşte incluziunea şi egalitatea de şanse. Având în vedere posibilităţile restrânse de colectare de date cantitative de teren, Asociaţia a încheiat o înţelegere contractuală de prestări servicii de marketing cu Mercury Research S.R.L.. În urma acestui acord contractual, Asociaţia a obţinut, în calitate de beneficiar, datele de teren necesare pentru cercetarea cantitativă contractată prin înţelegerea cu Asociaţia EDUTECO.

[Pentru mai multe detalii Click aici]