Parteneri și finanțatori

Reprezentanța UNICEF în România
UNICEF promovează drepturile și bunăstarea fiecărui copil în 190 de țări și teritorii, în special a celor mai vulnerabili. UNICEF aduce și aplică în România cele mai bune practici pentru a consolida sistemele și serviciile de sănătate, educație și protecție a copilului și pentru a transmite familiilor cunoștințele necesare pentru a-și îngriji cât mai bine copiii și nepoţii.

Universitatea din București
Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În cei 150 de ani de existenţă, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. Universitatea din Bucureşti este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universităţii funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să susţină ­ în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională ­ dezvoltarea unor componente culturale specifice. UBB asigură și garantează specificul lingvistic și cultural nu numai în desfășurarea actului educațional, ci și în felul în care îl coordonează. Structura multiculturală se reflectă și în programele postuniversitare, precum și în rețeaua celor 12 extensii universitare din Transilvania.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Printr-o bogată ofertă de studii complementare de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere.

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună
Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună” a apărut în septembrie 1999 pentru a completa un tip de discurs pe care ONG-urile rome îl aveau până în acea vreme orientat, cu precădere, pe perspectiva oferită de abordarea de “drepturile omului”. Misiunea Agenției „Împreună” este orientată în vederea păstrării și afirmării personalității romilor, prin activități de cercetare, documentare și difuzare, elaborare și implementare a politicilor sociale în folosul romilor.

Blocul Național Sindical
Blocul Naţional Sindical (înființat în noiembrie 1991) este una dintre cele cinci mari confederaţii sindicale reprezentative din România, având în componenţa sa aproximativ 320.000 de membri de sindicat, lucrători din companii private sau din sectorul public. BNS este afiliat la Confederaţia Europeană a Sindicatelor şi la Confederaţia Internaţională a Sindicatelor, are un reprezentant în Comitetul Economic Social European şi este membru al Consiliului Economic şi Social din România. De asemenea, are reprezentanți în toate structurile de dialog social de la nivel național și local.

Grupul de Economie Aplicată
GEA este o organizație non-guvernamentală tânără și ambițioasă, care valorifică potențialul și experiența acumulată de noua generație de economiști români. Misiunea Grupului de Economie Aplicată (GEA) este de a furniza capacitatea de cercetare independentă a tuturor aspectelor economiei