Consultanță în cercetarea socială

Echipa Observatorului Social oferă servicii de cercetare sociologică în domenii variate în funcție de cerințele și nevoile beneficiarilor interesați. Printre serviciile oferite se numără: proiectarea protocolului de cercetare,  elaborarea instrumentelor de cercetare, culegerea datelor, analiza și interpretarea datelor, valorificarea datelor în scopul fundamentării politicilor publice.