Home

  • Școala de Vară de Statistică 2017

Observatorul Social din România (OSR) este o organizație nonprofit independentă, nepartizană și neafiliată politic, înființată în 2011, care își desfășoară activitatea în București.

Scopul OSR este de a contribui la creșterea gradului de cunoaștere științifică cu privire la mecanismele de funcționare a societății românești în context internațional și la dezvoltarea capitalului uman pe criterii de performanță și excelență.

OSR militează pentru integrarea capitalului uman și a cunoașterii științifice românești în contextul mai larg european și internațional, având drept vectori cheie excelența și performanța.

OSR este orientată, în desfășurarea activităților sale, de următoarele valori generale: respect pentru demnitatea umană și drepturile omului, pentru libertate, democrație, egalitate și domnia statului de drept.

Principalele obiective ale OSR sunt următoarele:

  • Realizarea de activități de cercetare științifică, dezvoltare, inovare (cursuri, seminarii, conferințe, proiecte și alte activități aferente) în domeniul studiilor și cercetărilor sociale, umaniste, culturale  și economice, în contextul mai larg al societății cunoașterii.
  • Dezvoltarea de cercetări și analize pentru crearea și/ sau îmbunătățirea inițiativelor sau propunerilor de politici publice, la nivelul organizațiilor neguvernamentale, sau autorităților publice, institutelor de cercetare sau altor entități publice la nivel supranațional și național (central și local).
  • Dezvoltarea de activități de formare, consiliere, orientare și informare profesională și alte activității aferente.
  • Promovarea cooperării între actorii societății civile, prin crearea unui parteneriat stabil și funcțional.